• Home
 • Blog
 • Bezoekregeling-tijden-van-corona

Bezoekregeling-tijden-van-corona

Laatste update: 9/11//2021

 • Bezoek indoor vindt plaats in Ripozo, de cafetaria. Binnen worden de regels van de horeca gevolgd.   Je mag met maximum 8 aan een tafel zitten zonder mondmasker, zonder de afstand van 1.5m te respecteren.  Je wordt er  aan tafel bediend, rondlopen gebeurt met mondmasker. De cafertaria is vanaf 10/11 enkel toegankelijk voor wie volledig gevaccineerd is.   Het Covid Safe Ticket wordt gevraagd via smartphone of op papier. 
 • Bezoekers die niet gevaccineerd zijn kunen hun bezoek laten plaatsvinden in open lucht of het terras van Ripozo.
 • Een bezoeker die positief is getest, kan vanaf de staalafname of de start van de symptomen tijdens een periode van 14 dagen niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die hoog risico contact zijn houden zich aan de geldende quarantaine maatregelen en komen dus niet op bezoek. Ook bezoekers die terugkomen van een buitenlandse trip houden zich aan de geldende maatregelen.
 • Bezoekers die laag risico contact zijn worden gevraagd om hun sociale contacten tot een minimum te beperken.  Er wordt dus aan deze bezoekers verzocht het bezoek uit te stellen tot het verstrijken van de periode van 7 dagen na het risicovolle contact.
 • Patiënten worden niet door bezoekers opgehaald aan de afdeling om met hen naar de cafetaria te gaan.  De patiënt komt naar de cafetaria op een met de bezoeker(s) afgesproken uur of nadat de bezoeker(s) hebben laten weten dat ze aangekomen zijn. (Telefoontje of berichtje van bezoeker(s) naar de patiënt.).
 • Uitrijtickets voor de parking worden voorzien in de cafetaria of Ripozo.
 • De capaciteit van Ripozo is beperkt tot 35 personen. Op woensdag en in het weekend zal de ontvangst van het bezoek in de cafetaria gebeuren en niet in Ripozo omdat de capaciteit daar groter is.
  Openingsuren:
  - Maandag,dinsdag en vrijdag: 16.00-20.00 uur
  - donderdag van 16.00 - 19.00 uur
  - Woensdag: 14.00-18.00 uur
  - Zaterdag en zondag: 14.00-17.00 uur
 • De was kan afgegeven worden aan de receptie of aan de voordeur van de afdeling als de bezoeker dit niet kan meegeven tijdens het bezoek.
 • Op afdeling 51 kan bezoek wel op de kamer door max. twee personen.  
  Bezoekuren:
  op weekdagen tussen 16.00-17.00 uur en 19.00 en 20.00 uur.
  in het weekend van 14.00-16.00 en van 18.00-20.00 uur.
  Uitzonderingen hierop kunnen besproken worden.
 • In het kader van mogelijk contactonderzoek dienen alle bezoekers gekend te zijn op de afdeling. De gegevens van de laatste drie dagen dienen bewaard te worden om in het kader van contactonderzoek te kunnen voorleggen.  Patiënten wordt gevraagd om hun bezoek mee te delen op de afdeling.

Overige maatregelen

TOEGANG EN DOORGANG VIA ZIEKENHUISCAMPUS DOOR EXTERNEN

 • Het domein is toegankeijk voor wandelaars en fietsers.
 • Binnen de gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht.

CONSULTATIES

Individuele consultaties in het Onthaalcentrum vinden plaats. Wij vragen om  volgende richtlijnen te respecteren.

 • Zorg ervoor dat u op tijd bent, maar kom zeker niet te vroeg.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Kom bij voorkeur alleen.  
 • Meld u altijd eerst aan bij het medisch secretariaat. Gelieve aan de ingang te wachten tot het loket vrij is.
 • Ontsmet of was de handen na het inschrijven.
 • Houd 1,5 meter afstand in wachtzaal en consultatieruimte.
 • Betalen kan enkel cashless.
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis en bel uw afspraak af.

OPNAMES

Opnames blijven plaatsvinden en kunnen rechtstreeks via de afdeling gebeuren.  

Most recent news