Afrit 8 2023-02

Veel mensen gaan rond hun zestigste of iets later op korte tijd door een resem grote veranderingen. Veranderingen die de kwaliteit van hun leven in hoge mate beïnvloeden. Ze gaan met pensioen en zoeken een nieuwe zinvolle invulling van hun tijd. Samen met hun werk verliezen ze dikwijls waardevolle sociale contacten. Thuis verandert de dynamiek nu beide partners veel tijd samen doorbrengen. En rond dezelfde tijd manifesteren zich dikwijls ook de eerste lichamelijke ongemakken die met het ouder worden gepaard gaan.

Elke context is natuurlijk anders, maar veranderingen leiden soms tot onzekerheid, ook op latere leeftijd. En al zitten aan veel van deze veranderingen ook veel positieve aspecten, toch leiden deze typsiche levensfaseproblematieken bij sommige mensen tot een crisis. In dit nummer van Afrit 8 staan we uitgebreid stil bij deze doelgroep van ouder wordende patiënten.