Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw biedt gespecialiseerde en deskundige diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met een psychiatrische aandoening.  In nauwe samenwerking met alle betrokkenen streven we ernaar dat mensen weer op een kwaliteitsvolle manier in het leven kunnen staan.  We focussen daarom op mensen in hun kracht, in verbondenheid en in hun kwetsbaarheid.

PZ Onzelievevrouw isgespecialiseerd in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten vanaf 16 jaar.

PVT Sint-Augustinus wordt PVT De Brugghe

Het psychiatrisch verzorgingstehuis krijgt een nieuwe naam, een nieuw logo en bijhorende baseline "Samen leven".

Waanrnemingstraining en hulpverlening

Voor psychiatrische en educatieve hulpverleners organiseert PZ Onzelievevrouw i.s.m. Atelier Aandacht in april/mei 2019 een vierdaagse opleiding "Waarnemingstraining en hulpverlening".

Bekijk al onze nieuwsberichten