De vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'

Door de maatschappelijke vereisten, de complexiteit van de uitbouw van organisaties en de afnemende krachten van de congregatie, beslisten de zusters om een nieuwe vzw, met de naam Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’, op te richten op 28 augustus 1999. Leken deden zo hun intrede in het bestuur.

Het doel van de vereniging is het beoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks bijdragen tot de gezondheidszorg en/of de welzijnszorg. De vzw heeft zich tot op heden volledig geconcentreerd op de geestelijke gezondheidszorg en dat is tevens ook  de sterkte ervan. Het doel werd uitgewerkt in de strategische doelstellingen. Geestelijke gezondheidszorg is een niet te onderschatten maatschappelijke opdracht.

Deze nieuwe vzw nam op 1 januari 2000 de exploitatie over van de 5 instellingen, voorheen beheerd door de vzw Zusters van de Bermhertigheid Jesu. 

Op 18 december 2001 sloot de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ een erfpachtovereenkomst af met de vzw “Sint- Franciscus- Xaveriusziekenhuis”, waarbij vanaf 1 januari 2002 de exploitatie overgenomen werd van het Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch.

Als laatste werd het Centrum voor Psychische Revalidatie Hedera opgericht en erkend door het RIZIV op 13 augustus 2015.

Op vandaag maken dus de volgende 7 voorzieningen deel uit van de vzw: