Brugwonen

Wat is Brugwonen ?

Brugwonen  biedt een geïntegreerde woonvorm voor volwassenen met gestabiliseerde psychische kwetsbaarheden in de regio Brugge.
Deze woonvorm beoogt haar bewoners een zelfstandige woning aan te bieden alsook de individueel noodzakelijke woon- en zorgondersteuning en dit op een betaalbare wijze.

Brugwonen situeert zich tussen de woonvorm 'Beschut Wonen' en 'Psychiatrisch VerzorgingsTehuis'.
De site van Brugwonen omvat 16  individuele wooneenheden, met voor iedereen zijn 'eigen voordeur' en er zijn gemeenschappelijke ruimtes voorzien voor ontmoeting.

www.brugwonen.be

Achtergrond

Brugwonen werd geselecteerd als één van de zes te realiseren projecten in het kader van de oproep 'proeftuin woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg'.

Ter voorbereiding van de overgang naar nieuw beleid wil de Vlaamse overheid het mogelijk maken om in een regelluwe context ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor personen met een langdurige psychiatrische problematiek.
Brugwonen kwam tot stand op initiatief van enkele mantelzorgers van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Doelgroep

Brugwonen richt zich tot

 • volwassenen
 • met een gestabiliseerde Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA)
 • die enkel zelfstandig kunnen functioneren wanneer er een dagdagelijks ondersteunend kader is
 • die voldoen aan de nodige zorgcriteria : geen actuele niet behandelde verslavingsproblematiek, afwezigheid problematisch agressief gedrag, etc …
 • die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden sociale huur en op het moment van inclusie ingeschreven zijn bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting
 • Zo zelfstandig mogelijk wonen in gegroepeerde woningen

De partners

Brugwonen is een samenwerkingsverband tussen

 • Brugse Maatschappij voor Huisvesting
 • Beschut Wonen - Beernem (vzw 4Veld)
 • Beschut Wonen - Brugge
 • Familiehulp - Zorgregio Brugge
 • PZ Onzelievevrouw Brugge
 • PC Sint-Amandus - Beernem
 • Similes
 • Uilenspiegel
 • OCMW Brugge

Ondersteund door

 • Vlaams Ministerie van Welzijn, volksgezondheid en gezin
 • Netwerk Geestelijke gezondheid regio Noord-West-Vlaanderen

Zelfstandig waar het kan, ondersteuning indien nodig.