Ervaringswerk

Ervaringskennis is een belangrijke pijler in de zorg.   Naast professionele en wetenschappelijke kennis levert ook ervaringswerk een positieve bijdrage aan het herstelproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Ervaringsdeskundigen zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die hun ervaringen en hun kennis inzetten om patiënten te steunen in hun herstelproces. 

In het PZ Onzelievevrouw zetten heel wat ervaringsdeskundigen zich vrijwillig in door het leveren van advies en informatie voor wie behoefte heeft aan contact met lotgenoten. Onder de noemer M.E.N.S. (Met Ervaring Naar Samenwerking) hebben zij een actieve rol in:

  • inspraak in behandelprogramma's;
  • het aanbieden van consultatiemomenten;
  • deelname aan werkgroepen patiënten- en familieparticipatie en ervaringsdeskundigheid;
  • nazorg met lotgenoten;
  • deelname aan ontmoetingsavonden, éénmalige activiteiten en initiatieven zoals living moments;
  • het runnen van een cliëntenbureau;
  • informatieverstrekking aan patiënten.