Behandelaanbod

Specialisatie

Het PZ Onzelievevrouw is gespecialiseerd in de behandeling van mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met:

 • een verslavingsproblematiek
 • een psychotische problematiek
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • depressieve problemen
 • nood aan intensieve psychiatrische zorg

Deze specialisaties zijn uitgewerkt in afzonderlijke behandeleenheden:

 • behandelaanbod voor mensen met een verslaving
 • behandelaanbod voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid
 • behandelaanbod ouderenpsychiatrie
 • behandelaanbod voor mensen met een depressie en/of persoonlijkheidsstoornis
 • psychiatrische intensief behandelaanbod
 • herstelgericht behandelaanbod

Elk traject heeft één of meerdere afdelingen (residentieel, dagbehandeling en/of nabehandeling)

Het ziekenhuis maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en is partner in de uitbouw van het Mobiel Behandelteam en Mobiel Crisisteam in de regio Noord-West-Vlaanderen.