Behandelaanbod

Specialisatie

Het PZ Onzelievevrouw is gespecialiseerd in de behandeling van mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met:

  • een verslavingsproblematiek
  • een psychotische problematiek
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • depressieve problemen
  • nood aan intensieve psychiatrische zorg.

Deze specialisaties zijn uitgewerkt in afzonderlijke behandeleenheden:

  • behandelaanbod voor mensen met een verslaving
  • behandelaanbod voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid
  • behandelaanbod ouderenpsychiatrie
  • behandelaanbod voor mensen met een depressie en/of persoonlijkheidsstoornis
  • psychiatrisch intensief behandelaanbod.

Elk traject heeft één of meerdere afdelingen (residentieel, dagbehandeling en/of nabehandeling)

Het ziekenhuis maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en is partner in de uitbouw van mobiele behandeling in de thuiscontext in de regio Noord-West-Vlaanderen.