Kwaliteit- en patiëntveiligheid

Alle medewerkers van het ziekenhuis zetten zich elke dag maximaal in om patiënten en hun familie of naasten de best mogelijke behandeling te bieden. Via kritische evaluatie van onze werking en resultaten  werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg en dienstverlening. We proberen aan elke hulpvrager goede, professionele en warmhartige zorg te verstrekken die gericht is op spoedig herstel en maatschappelijke re-integratie.

Wij dragen eerlijke communicatie over wat goed loopt en wat optimaler kan hoog in het vaandel. We zien het als onze permanente opdracht om waar nodig aan verbetering te werken.

Kwaliteitsvolle zorg = goede zorg

Goede zorg beantwoordt aan de volgende kenmerken:

  • VEILIG: het vermijden van schade
  • TIJDIG: reduceren van wachttijden en vertragingen
  • DOELMATIG: vermijden van verspilling zowel m.b.t. materiaal, energie, tijd als ideeën
  • DOELTREFFEND: verstrekken van wetenschappelijk gefundeerde zorg aan éénieder die daar baat bij heeft
  • BILLIJK: verstrekken van dezelfde kwaliteitsvolle zorg zonder onderscheid te maken tussen personen
  • PATIENTGESTUURD: verstrekken van zorg die de voorkeuren, behoeften, verwachtingen en waarden van de individuele patiënt respecteert en beantwoordt
  • CONTINU: verstrekken van zorg zonder onderbreking
  • GEINTEGREERD: zorgen voor afstemming tussen zorgverleners en aandacht voor samenhang