• Home
  • Psychiatrisch intensief behandelaanbod

Psychiatrisch intensief behandelaanbod

Intensieve psychiatrische behandeling

Het PZ Onzelievevrouw heeft 2 afdelingen voor intensieve psychiatrische behandeling.

Er is enerzijds de afdeling voor kortdurende intensieve psychiatrische behandeling. Dit is een gesloten afdeling waar mensen opgenomen worden met allerlei psychiatrische problematieken, die zich in een acute crisis bevinden en beveiliging nodig hebben.

De kerndoelstelling van de kortdurende intensieve psychiatrische behandeling is het stabiliseren van het toestandsbeeld dat noodzaakt tot geslotenheid. Zowel biologische, psychologische en sociale factoren spelen een rol in het ontstaan van de crisis. We werken dan ook vanuit dit bio-psycho-sociaal denken om de crisis in zijn geheel te kunnen begrijpen en stabiliseren. Een crisis is een situatie waarbij de patiënt acuut niet in staat is om autonoom nog goed en adequaat te handelen. Hier is het belangrijk dat we de verantwoordelijkheid geleidelijk en tijdelijk overnemen. Onze zorg richt zich in eerste instantie op het herstellen van de autonome beslissingscontrole en het terug opnemen van de eigen verantwoordelijkheid. Medicatie vormt op de afdeling voor kortdurende intensieve behandeling een hoeksteen van het behandelprogramma.

Eens de crisis gestabiliseerd is en er via goede observatie en (hetero-)anamnese een hypothese is gesteld over de diagnose, dient er zo snel mogelijk een oriëntatie naar een gepaste setting of een geïndiceerd vervolgtraject te gebeuren. Dit in overleg en afstemming met de familie, relevante derden, huisarts, verwijzer en partner waar naartoe verwezen wordt.

Anderzijds is er de afdeling voor langdurige intensieve psychiatrische behandeling. Op deze afdeling verblijven langdurig opgenomen mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën.

Zij hebben een ernstige, complexe en niet-gestabiliseerde psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving, een lichamelijke en/of  psycho-organische aandoening, een gedragsproblematiek of een verstandelijke beperking.
Voor hen is een langdurig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk. Zij kunnen noch op korte noch op middellange termijn buiten het ziekenhuis gaan wonen.

Doctors overview