Residentiële behandeling voor ouderen met een psychotische kwetsbaarheid (afdeling 31)

Doelgroep

Deze residentiële afdeling is een opname- en behandelafdeling voor personen ouder dan 60 jaar bij wie een psychotische stoornis dominant aanwezig is in het klinisch beeld.

Ze biedt behandeling voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar met normale of beperkt verminderde cognitieve mogelijkheden ( MMSE > 24 ) met een psychotische problematiek : hierbij gaat het dan om schizofrenie , schizoaffectieve stoornis , waanstoornis, psychotische stoornis NAO, kortdurende psychotische stoornis.

Psychotische stoornissen ontstaan meestal op jong volwassen leeftijd. Soms kan psychose ontstaan na het 45e levensjaar (laat ontstane psychose) en bij sommigen zelfs na het 65e levensjaar (zeer laat ontstane psychose). Ook voor deze late ontstaansvormen biedt de afdeling een behandeling.

Doelstellingen

Eerst en vooral wordt geprobeerd de psychotische klachten van de oudere patiënt te verlichten.
Daarnaast is het doel van de behandeling patiënten zo goed mogelijk opnieuw te laten functioneren in de maatschappij, met de beperkingen die een ernstige ziekte als psychose met zich meebrengt.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod stoelt op belangrijke basisprincipes in de omgang met de oudere psychotische patiënt: structuur waarborgen, het veiligheidsgevoel verhogen en het contact bevorderen.
Het behandelaanbod voor de oudere patiënt met een psychotische stoornis omvat

  • diagnostische oppuntstelling
  • behandeling
  • medicatie
  • psychotherapie
  • psycho-edcuatie voor de betrokkene en zijn/haar familie
  • activerende begeleiding en rehabilitatie
  • begeleiding en hervalpreventie
  • samenwerking met diverse partners
  • en onderscheidt zich daarenboven door de specifieke kennis en aandacht voor de derde en vierde levensfaseproblematiek

Dit aanbod is ingebed in het regionaal zorgaanbod voor psychose bij ouderen, in samenwerking met het Mobiel Behandelteam, Beschut Wonen, CGG

Visie

In de werking van de ouderenpsychiatrie worden als basisvisies zowel de herstelgerichte gedachte als de cliëntgerichte relationele basishouding geïntegreerd en aangevuld met systemische en narratieve accenten.