Mobiel Crisisteam: acute behandeling in de thuiscontext

Het Mobiel Crisisteam is een ambulant intensief team dat kortdurende interventies (max 4-6 weken) op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is het voorkomen of verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van herval. Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit twee psychiaters, een therapeutisch coördinator/psycholoog, een teamverantwoordelijke, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen.

Doelgroep

Volwassenen (18-65j.) die met een acuut psychisch probleem kampen en die in Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke, Ichtegem, Koekelare, Blankenberge, Damme, De Haan of Knokke-Heist wonen.

Aanmelden

Huisarts of behandelend psychiater kan aanmelden na overleg en met toestemming van de cliënt.  Dit kan via het telefoonnummer 050-30 17 65 (dagelijks van 8.30 tot 21.15 uur).

Werking

Na de aanmelding wordt de cliënt heel gauw uitgenodigd voor een intakegesprek.

Als crisisbehandeling in de thuisomgeving een meerwaarde betekent voor de cliënt en zijn of haar omgeving wordt de begeleiding opgestart. Bij aanvang vinden dagelijks huisbezoeken plaats, die afnemen in intensiteit na verloop van tijd.

Binnen de 72 uur gaat de patiënt op consultatie met de psychiater door en wordt het behandelplan opgemaakt met de therapeutisch coördinator. Eens de crisissituatie gestabiliseerd is, gaat men op zoek naar een vervolgtraject in overleg met de cliënt, omgeving en aanmelder. De aanmelder en de andere betrokken partners uit het zorgnetwerk worden gedurende het ganse traject actief betrokken.

Contact

Mobiel Crisisteam Brugge: 
tel. 050-30 17 65
2a.kernteam@netwerkggzregionw-vl.be

Mobiel Crisisteam Oostende-Veurne
tel. 0471-68 11 49
2a.kernteamoostendeveurne@netwerkggzregionw-vl.be