• Home
  • Blog
  • "En wij dan...?" Info-avond voor steunfiguren als je partner, familielid of vriend(in) in behandeling is voor een middelenmisbruik.

"En wij dan...?" Info-avond voor steunfiguren als je partner, familielid of vriend(in) in behandeling is voor een middelenmisbruik.

Eerstvolgende bijeenkomst:
woensdag 20 november 2019 van 18.00 tot 20.00 uur in zaal De Pelgrim.

Een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis voor wie het meemaakt. Samen met de patiënt gaan wij, het behandelteam, dan ook intens op zoek naar bijkomende ondersteuning in deze psychologisch moeilijke periode.

Maar ook als partner,  familielid of naastbetrokkene heb je vaak een woelige periode achter de rug. Heel wat vragen zijn tot op vandaag onbeantwoord gebleven en stoppen met het probleemgebruik, lost ook niet meteen alle andere problemen op. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht op meerdere vlakken én naar antwoorden op veel vragen!

Wat betekent verslaving? Waarom hervalt iemand zo gemakkelijk in zijn/haar oude patroon? Wat houdt een behandeling in? Zullen wij bij de behandeling betrokken worden? Wat wordt van ons verwacht? Hoe slagen we erin niet alleen voldoende zorg te dragen voor de patiënt maar ook… voor onszelf en andere familieleden?

Om wat dieper in te gaan op die vragen, wordt iedere maand (bij voldoende deelnemers) een informatieavond over middelenmisbruik in het PZ OLV georganiseerd. We nodigen daartoe graag familieleden en/of naastbetrokkenen, al dan niet samen met de patiënt, uit.
Twee teamleden staan telkens in voor de begeleiding van deze avond.

Indien interesse graag contactgegevens doorgeven aan een teamlid van de afdeling.  Deelname is kosteloos.

Naast deze algemene informatieavond, kun je uiteraard terecht op de afdeling waar je familielid, vriend(in) werd opgenomen voor meer specifieke en afdelingseigen informatie en opvang.