De werkmaat

De Werkmaat is een extern activeringsproject van PZ Onzelievevrouw, Beschut Wonen en Inghelburch.

De Werkmaat zet zich voornamelijk in voor patiënten die op zoek zijn naar een voor hen (aan)gepaste werkvorm. Daarnaast is er de interne jobdienst waarbij in samenwerking met de facilitaire diensten (tijdelijke) jobs worden aangeboden in het eigen ziekenhuis.

De Werkmaat heeft vooral een adviserende, coachende en sturende rol, zowel naar de patiënt toe als naar de (potentiële) werkgevers. Daarnaast is er de rol van trajectbegeleider en coördinator.

De Werkmaat beschikt over een breed netwerk en heeft een goede samenwerkings- en vertrouwensrelatie met tal van partners in de regio, zoals De Gempersteeg, de vrijwilligerscentrale, zorgboerderijen, Inghelburgh, GTB,…