• Home
 • Blog
 • Bezoekregeling vanaf 13 mei 2020

Bezoekregeling vanaf 13 mei 2020

WANNEER?

Bezoek is mogelijk op afspraak en is mogelijk:

 • op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.45 uur tot 18.30 uur.  (Op donderdag 21 mei, hemelvaartsdag kan het wel).
 • op zaterdag en zondag van 13.45 tot 17.30 uur.

Gelieve stipt op het afspraakuur te komen. Een bezoek is beperkt tot 30 minuten.

Bezoekuren op onze gesloten afdeling 51 wijken af van deze regeling.  Contacteer hiervoor de maatschappelijk werkers van de afdeling: Birgit Icket of Annelies Demey.

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?

De afspraak dient vooraf ingepland te worden via telefonisch contact met de afdeling. U dient uw naam, adres en uw band met de patiënt door te geven in het kader van registratie van bezoek.

WAAR?

Bezoek vindt plaats in de cafetaria. U krijgt een tafel toegewezen. Bezoek kan rechtstreeks naar de cafetaria via de parking van het onthaalcentrum via een aangeduide route.  U krijgt indien nodig een uitrijticket op het moment van het bezoek.

Het bezoek aan een patiënt van de gesloten afdeling vindt plaats op het terras van de afdeling.

WIE KAN OP BEZOEK KOMEN?

 • Per bezoekmoment wordt maximum 1 bezoeker per patiënt of 1 of beide ouders (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar toegelaten.
 • Kleine minderjarige kinderen die op bezoek komen, kunnen vergezeld worden van een volwassene. 
 • We vragen om zoveel mogelijk dezelfde personen op bezoek te laten komen. De familie spreekt af met de patiënt wie er komt en bij herhaaldelijk bezoek komt zoveel als mogelijk dezelfde persoon.
 • Bezoek kan enkel plaats vinden als de bezoeker en patiënt gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden

WELKE PREVENTIEVE ACTIES MOET IK ONDERNEMEN?

 • Social distancing moet maximaal gegarandeerd worden, d.w.z. dat er een afstand dient bewaard te worden van minstens 1.5 meter tussen bezoeker en patiënt.
 • Correcte handhygiëne is verplicht. Bezoekers ontsmetten voor het bezoek hun handen. Ontsmettingsmiddel is ter beschikking.
 • Bezoek draagt steeds een mondmasker, ongeacht het type. Bezoek wordt gevraagd hun eigen mondmasker mee te brengen.
 • Er wordt niet gegeten, noch gedronken in het samenzijn met de patiënt.

KAN IK OP BEZOEK BIJ EEN (VERMOEDELIJK) BESMETTE PATIËNT OF EEN RISICO-PATIËNT?

 • In principe is er geen bezoek bij patiënten met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk. Voor nieuwe opnames kan bezoek dus pas na de eerste negatieve PCR test.
 • Voor patiënten die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) wordt in overleg gegaan met de arts of bezoek mogelijk is.

AFLEVEREN LINNEN EN ANDER MATERIAAL

Het afleveren van linnen of ander materiaal wordt nog steeds aan de receptie gedaan.