Bezoekregeling (update 04/08)

Onderstaande regeling geldt vanaf 25 juli 2020

WANNEER?

Bezoek is mogelijk op afspraak en kan op de normale bezoekmomenten.

Bezoekuren op onze gesloten afdeling 51 wijken af van deze regeling.  Contacteer hiervoor de maatschappelijk werkers van de afdeling: Birgit Icket of Annelies Demey.

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?

De afspraak dient vooraf ingepland te worden via telefonisch contact met de afdeling. U dient uw naam, adres en uw band met de patiënt door te geven in het kader van registratie van bezoek.

WAAR?

Wij geven de voorkeur om het bezoek te laten doorgaan in open lucht op onze campus.   In geval van slecht weer kan je ook terecht in Ripozo, de bistro van het ziekenhuis.  Er is een beperkte kaart.  De capaciteit van de bistro is beperkt tot 35 personen.

Bezoek op de afdeling is ook mogelijk, mits het nemen van voorzorgsmaatregelen
Deze zijn het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen van de afdeling.

WELKE PREVENTIEVE ACTIES MOET IK ONDERNEMEN?

  • De bezoekregeling wordt in het kader van de richtlijnen van de overheid terug wat ingeperkt : patiënten kunnen bezoek ontvangen van maximaal 5 personen, deze personen dienen steeds dezelfde te zijn (kinderen onder de 12 jaar worden hierbij niet meegerekend), bij voorkeur zijn dit personen uit het gezin van de patiënt
  • Bezoekers die op vakantie zijn geweest in een oranje of rode zone kunnen 14 dagen na hun terugkeer uit deze zone niet op bezoek komen.
  • Social distancing moet maximaal gegarandeerd worden, d.w.z. dat er een afstand dient bewaard te worden van minstens 1.5 meter tussen bezoeker en patiënt.
  • Correcte handhygiëne is verplicht.
  • Dragen van een mondmasker is verplicht vanaf het betreden van het ziekenhuisdomein.

KAN IK OP BEZOEK BIJ EEN (VERMOEDELIJK) BESMETTE PATIËNT OF EEN RISICO-PATIËNT?

  • Bezoek aan patiënten en bewoners kan plaatsvinden als patiënt/bewoner en bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden.
  • Mensen die in contact zijn gekomen met een Covid-19 bevestigde patiënt kunnen niet op bezoek kunnen komen. Het bezoek dient uitgesteld te worden tot het verstrijken van de periode van 14 dagen na het risico volle contact.
  • Indien een patiënt/bewoner een hoog risico contact is van een bevestigde Covid-19 (minstens 15 min dichter dan 1.5 meter), dan kan hij/zij ook gedurende 14 dagen geen bezoek ontvangen.

AFLEVEREN LINNEN EN ANDER MATERIAAL

Het afleveren van linnen of ander materiaal mag meegegeven of opgehaald worden tijdens het bezoek.