• Home
 • Blog
 • Bezoekregeling-tijden-van-corona

Bezoekregeling-tijden-van-corona

Laatste update: 18/12/2020

 • Bezoek per patiënt wordt beperkt tot diegenen die onder één dak wonen met de patiënt, eventueel aangevuld met een partner die niet onder hetzelfde dak woont als de patiënt.  Voor alleenstaande patiënten wordt het bezoek beperkt tot 1 persoon. Per patiënt dienen de namen van deze bezoekers geregistreerd worden.  De opgegeven bezoeker die extern is aan het gezin van de patiënt kan om de 2 weken wisselen.  Uitzonderlijk en mits verantwoording kan men hierop een uitzondering toestaan. 
 • Patiënten/bewoners mogen met niemand van hun bezoekers nog nauw contact hebben.  In het ziekenhuis beschouwen we dus niemand als een knuffelcontact. 
 • Een patiënt mag maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd ontvangen. Bezoek van twee kinderen onder de 12 jaar is toegelaten.
 • Bezoek gaat  alleen door in Ripozo of de cafetaria waarbij een afstand van 1.5 meter dient te worden gerespecteerd en patiënt en bezoeker steeds hun mondmasker aanhebben. Handontsmetting is voorzien.  Slechts bij uitzondering kan bezoek op de afdeling zelf plaatsvinden (voor patiënten die om gezondheidsreden de afdeling niet kunnen / mogen verlaten en dit met strikte opvolging van de maatregelen van handen ontsmetten en mondmasker dragen).  
 • Patiënten worden niet door bezoekers opgehaald aan de afdeling om met hen naar de cafetaria te gaan.  De patiënt komt naar de cafetaria op een met de bezoeker(s) afgesproken uur of nadat de bezoeker(s) hebben laten weten dat ze aangekomen zijn. (Telefoontje of berichtje van bezoeker(s) naar de patiënt.).
 • Uitrijtickets voor de parking worden voorzien in de cafetaria of Ripozo.
 • De capaciteit van Ripozo is beperkt tot 35 personen. Op woensdag en in het weekend zal de ontvangst van het bezoek in de cafetaria gebeuren en niet in Ripozo omdat de capaciteit daar groter is.
  Openingsuren:
  - Maandag,dinsdag en vrijdag: 16.00-18.00 uur
  - donderdag van 16.00 - 19.00 uur
  - Woensdag: 14.00-18.00 uur
  - Zaterdag en zondag: 14.00-17.00 uur
 • Er worden geen dranken of voeding meer geserveerd aan bezoekers en patiënten.  Ook eigen meegebrachte dranken en maaltijden zijn niet toegestaan.
  De was kan afgegeven worden aan de receptie of aan de voordeur van de afdeling als de bezoeker dit niet kan meegeven tijdens het bezoek.
 • Op afdeling 51 vindt het bezoek wel plaats op de afdeling.  Per patiënt kan slechts 1 bezoeker langskomen. Uitzonderingen dienen met de arts besproken te worden.
 • De regeling voor bezoekers aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis de Brugghe wijkt af van die van het ziekenhuis.  Klik hier voor alle info.
 • In het kader van mogelijk contactonderzoek dienen alle bezoekers gekend te zijn op de afdeling. De gegevens van de laatste drie dagen dienen bewaard te worden om in het kader van contactonderzoek te kunnen voorleggen.  Patiënten wordt gevraagd om hun bezoek mee te delen op de afdeling.

Overige maatregelen

UITGANGS/WEEKENDREGELING VOOR ZORGGEBRUIKERS

 • Zorggebruikers mogen het ziekenhuisdomein niet verlaten. Zij mogen dit enkel doen voor noodzakelijke verplaatsingen en alleen na toestemming van de arts.
 • Zorggebruikers mogen niet in weekend gaan.

TOEGANG EN DOORGANG VIA ZIEKENHUISCAMPUS DOOR EXTERNEN

 • Het domein is toegankeijk voor wandelaars en fietsers.
 • Binnen de gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht.

CONSULTATIES

Individuele consultaties in het Onthaalcentrum vinden plaats. Wij vragen om  volgende richtlijnen te respecteren.

 • Zorg ervoor dat u op tijd bent, maar kom zeker niet te vroeg.
 • Kom bij voorkeur alleen.  Max. 1 begeleider mag u vergezellen.
 • Meld u altijd eerst aan bij het medisch secretariaat. Gelieve aan de ingang te wachten tot het loket vrij is.
 • Ontsmet of was de handen na het inschrijven.
 • Houd 1,5 meter afstand in wachtzaal en consultatieruimte.
 • Betalen kan enkel cashless.
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis en bel uw afspraak af.

OPNAMES

Opnames blijven plaatsvinden.

SOLLICITATIES

Sollicitatiegesprekken vinden plaats met respect voor social distancing.