• Home
 • Blog
 • Bezoekregeling-tijden-van-corona

Bezoekregeling-tijden-van-corona

Laatste update: 27/10/2020

 • We volgen de toegelaten aantallen contacten bepaald in het Overlegcomité Corona. Het aantal bezoekers wordt beperkt tot max. 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Patiënten en bezoekers vragen wij uitdrukkelijk zich te houden aan het feit dat men maar met 1 iemand nauw contact mag hebben.
 • Het bezoek vindt niet plaats op de afdeling (uitgezonderd op afdeling 51, zie verder), maar in Bistro Ripozo of de cafetaria.  Een afstand van 1.5 meter dient te worden gerespecteerd en mondmasker is verplicht voor patiënt en bezoeker. Handontsmetting is voorzien.
 • De capaciteit van Ripozo is beperkt tot 35 personen. Op woensdag en in het weekend zal de ontvangst van het bezoek in de cafetaria gebeuren en niet in Ripozo omdat de capaciteit daar groter is.
 • Er worden geen dranken of voeding meer geserveerd aan bezoekers en patiënten.
 • Slechts bij uitzondering kan bezoek op de afdeling plaatsvinden (voor zorggebruikers die om gezondheidsreden de afdeling niet kunnen/mogen verlaten en dit met strikte opvolging van de maatregelen van handen ontsmetten, afstand houden en mondmasker dragen).
 • Op afdeling 51 vindt het bezoek wel plaats op de afdeling.  Per patiënt kan slechts 1 bezoeker langskomen. Uitzonderingen dienen met de arts besproken te worden.
 • In het kader van mogelijk contactonderzoek dienen alle bezoekers gekend te zijn op de afdeling. De gegevens van de laatste drie dagen dienen bewaard te worden om in het kader van contactonderzoek te kunnen voorleggen.  Patiënten wordt gevraagd om hun bezoek mee te delen op de afdeling.

Overige maatregelen

UITGANGS/WEEKENDREGELING VOOR ZORGGEBRUIKERS

 • Zorggebruikers mogen het ziekenhuisdomein niet verlaten. Zij mogen dit enkel doen voor noodzakelijke verplaatsingen en alleen na toestemming van de arts.
 • Zorggebruikers mogen niet in weekend gaan.

TOEGANG EN DOORGANG VIA ZIEKENHUISCAMPUS DOOR EXTERNEN

 • Het domein is toegankeijk voor wandelaars en fietsers.
 • Binnen de gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht.

CONSULTATIES

Individuele consultaties in het Onthaalcentrum vinden plaats. Wij vragen om  volgende richtlijnen te respecteren.

 • Zorg ervoor dat u op tijd bent, maar kom zeker niet te vroeg.
 • Kom bij voorkeur alleen.  Max. 1 begeleider mag u vergezellen.
 • Meld u altijd eerst aan bij het medisch secretariaat. Gelieve aan de ingang te wachten tot het loket vrij is.
 • Ontsmet of was de handen na het inschrijven.
 • Houd 1,5 meter afstand in wachtzaal en consultatieruimte.
 • Betalen kan enkel cashless.
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis en bel uw afspraak af.

OPNAMES

Opnames blijven plaatsvinden.

SOLLICITATIES

Sollicitatiegesprekken vinden plaats met respect voor social distancing.