Outreach

Outreach houdt in dat patiënten na hun ontslag thuis verder opgevolgd worden door iemand van het team. Het doel is om de behandeling die reeds gestart was op de afdeling verder te zetten binnen de thuiscontext.

Outreach heeft als doel:

 • Continuïteit van zorg waarborgen.
 • Het vooropgestelde behandeltraject verder zetten.
 • Opname te verkorten en/of te vermijden.
 • een brug te zijn naar andere zorgverstrekkers.

De opvolging heeft een duurtijd van 3 maand, die maximaal nog eens verlengd kan worden met 3 maand.

De opvolging kan bestaan uit verschillende vormen:

 • Huisbezoek.
 • Telefonisch contact.
 • Consultatie met de arts.
 • Administratieve ondersteuning.
 • Contacten met het netwerk.
 • Contacten met familie.
 • - ….

De outreacher is iemand die zowel werkzaam is op de afdeling waar de patiënt opgenomen was als binnen het outreach traject. Hij/zij is dus geen onbekend gezicht en kent de specifieke situatie. Hij helpt je met zowel praktische als persoonlijke