ambulant behandelprogramma alcohol

Ambulant Behandelprogramma Alcohol

Een gespecialiseerd ambulant programma voor mensen met een alcoholverslaving dat gestart is in het kader van vermaatschappelijking van zorg. Het programma is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om naar geheelonthouding te streven, die een zekere garantie op nuchterheid kunnen geven, bij wie de sociale ondersteuning matig tot goed is en die nog een stabiele structuur hebben in hun leven.

Doelstelling

Voornaamste doelstelling is het volledig stoppen met drinken. Hierbij streven we naar een positieve leefstijl, een positief zelfbeeld, een adequaat probleemoplossend vermogen, gezonde familiale en sociale relaties en het kunnen genieten van een leven zonder alcohol.

Programma

ABA is een gesloten programma voor maximum 8 personen dat loopt over zeven weken. Inhoudelijk kadert het programma binnen een cognitief-gedragstherapeutisch denken en het bestaat uit trainingssessies, infosessies, familiewerking, individuele begeleiding. De training - en infosessies zijn verplicht, de andere sessies zijn op indicatie.

Trainingssessies

Alle sessies worden begeleid door een psycholoog en een verpleegkundige. De hoofdcomponenten bestaan uit inzicht krijgen in motivatie, zelfcontrole, hervalpreventie. Het eerste deel van elke sessie bestaat uit het geven van informatie. Daarna wordt er geoefend met het materiaal aan de hand van opdrachten of "rollenspel”.

  • Methodiek: informatie, oefening, rollenspel, huiswerkopdrachten
  • Inhoud: rationale, motivatiecirkel & balans
  • Drempels, beslissingsovereenkomst, risicosituaties
  • Omgaan met trek
  • Middelenweigertraining/omgaan met sociale druk
  • Noodplan
  • Getuigenis

Infosessies

De infosessies leveren psycho-educatie omtrent alcohol. Ondermeer het ontstaan van alcoholafhankelijkheid en de gevolgen van alcohol komen aan bod.

Familiewerking

Steunfiguren kunnen vrijblijvend aansluiten op de infoavonden. 

Individuele gesprekken

Tijdens het programma wordt u opgevolgd door de behandelende arts. Op indicatie kan bijkomend een individueel of familiegesprek bij een psycholoog geadviseerd worden.