• Home
  • Het mobiel vroeginterventieteam psychose MVIP

Het mobiel vroeginterventieteam psychose MVIP

Wat geschiedenis

In 2009 ontstond de oprichting van VDIP teams ( Vroege detectie en interventie van psychiatrische stoornissen) onder impuls van Inge Vervotte en de Vlaamse Overheid. Deze teams hadden tot doel het hoge suïcidecijfer voor Vlaanderen terug te dringen, door vroegtijdig psychiatrische symptomen te detecteren en aan te pakken.

Toen in 2013 de budgetten voor deze teams wegvielen, besliste het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen om op eigen kracht en via investering van eigen middelen de werking van dit team te continueren.

De doelgroep

Het mobiel vroeg interventieteam psychose richt zich tot mensen die een eerste psychose doormaken of een ultrahoog risico hebben om een psychose te gaan doormaken.

Werkwijze

Nadat iemand aangemeld wordt bij MVIP, wordt er binnen de 48 uur een bezoek gebracht aan de betrokkene. Daarna wordt in een teamvergadering bekeken of deze persoon in aanmerking komt voor verdere opvolging.
De begeleiding wordt dan op maat aangeboden afhankelijk van de noden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het zeer belangrijk is om reeds bij vroege signalen begeleiding te voorzien en zo opnames in een psychiatrisch ziekenhuis te voorkomen.