• Home
  • Het bewegingscentrum

Het bewegingscentrum

Het gerenoveerde Bewegingscentrum biedt onderdak voor de kinesitherapie, de psychomotorische therapie en de (sportieve) vrijetijdsbesteding.

Het nut van bewegen

Bewegen is niet alleen essentieel voor de revalidatie van lichamelijke aandoeningen van het bewegingsstelsel, maar ook voor een goed psychisch herstel: “bewegen is een geneesmiddel”. Het gaat hier om bewegen in al zijn vormen. Sport en bewegingsspelen, maar ook kinesitherapie, dans, relaxatie, expressie- en lichaamsgerichte (psycho)therapie - vallen hieronder. 

Het Bewegingscentrum staat open voor patiënten met de meest diverse psychiatrische aandoeningen zoals verslaving, psychose, depressie en persoonlijkheidsstoornissen. Ook voor oudere - vaak minder mobiele psychiatrische patiënten - zijn alle ruimtes aangepast. In het Bewegingscentrum werken drie kinesitherapeuten, vijf psychomotorisch therapeuten en vier activiteitenbegeleiders voor vrijetijdsbesteding.

Moderne infrastructuur

Het centrum is uitgerust met een grote sportzaal, met bijhorende douche- en kleedkamers voor diverse sporten: oa. gymnastiek, badminton, tennis, zaalvoetbal, volleybal, en andere zaalsporten. Twee kleinere parketvloerzalen verstrekken voldoende ruimte voor dans- en bewegingstherapie. Eén parketvloerzaal is uitgerust met een spiegelwand en leent zich uitstekend voor zelfbewustwording via lichaamsgerichte- en expressietherapie.

De fitnessruimte beschikt over verschillende kracht- en cardiotoestellen en is aangepast aan zowel  een jongere als een oudere populatie. De sfeervolle relaxatiezaal beschikt over comfortabele relaxatiebedden die de aangeboden  relaxatietechnieken faciliteren om tot inzicht, bewustwording en ontspanning te komen.

Verder beschikt het Bewegingscentrum ook over een ruimte voor individuele lichaamstherapie en een individuele relaxatieruimte.

De kinesitherapieruimte bestaat uit een moderne oefenzaal en vijf individuele behandelkamers. Ook een  hydrojet en een  infraroodcabine staan omwille van hun heilzaam effect - voor zowel somatische als psychische aandoeningen – ter beschikking van de patiënten.

Een op het domein ingebedde fit-o-meter en twee buitensportvelden bieden de kans om bij mooi weer buiten te sporten.

Het PZ Onzelievevrouw was is in de jaren zestig één van de grondleggers van de lichaams – en bewegingstherapie in Vlaanderen: “Mens sana in corpore sano”. Met het huidige bewegingscentrum wil het ziekenhuis zijn voortrekkersrol op dit vlak bestendigen.