De Variant

De Variant is een herstelondersteunende dienst die een therapie-aanbod te voorziet dat kadert in activering en een antal centrale ateliers onderbrengt.

De klemtoon ligt hier op zorg op maat.  Het multidisciplinair team van de afdeling stelt samen met de patiënt een individueel therapieprogramma op. Voor de invulling van open momenten tijdens de therapie-uren verwijst het team de patiënt door naar De Variant. Het aantal open momenten kan variëren van minimum drie tot maximaal negen dagdelen.

Er is een vast aanbod, maar elke therapeut heeft volop ruimte om in te gaan op suggesties van patiënten. Zo kunnen samen haalbare voorstellen uitwerkt worden.  Mensen krijgen hier de kans een hobby te (her)ontdekken of een techniek aan te leren die ze dan later, na hun ontslag, verder kunnen benutten of uitoefenen.

De Variant biedt heel wat kansen en mogelijkheden: handlingwerk, een vormingsatelier, een hobbyatelier, een kleiatelier, een studieruimte en een groenatelier.  Ook recreatieve sport en beweging zit in het aanbod. Veel is mogelijk. Sport en beweging zijn in De Variant louter ontspannend

De algemene visie is gebaseerd op het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie. Er wordt gewerkt met de aanwezige, functionele capaciteiten van de patiënt zodat deze op een optimaal niveau kan functioneren in een zo normaal mogelijk sociaal kader.