Toestemming elektronisch delen gezondheidsgegevens

Om de beste zorg te waarborgen, is het belangrijk dat alle zorgverleners de juiste informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt hebben: onderzoeksresultaten, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen…. Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) maakt de snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens mogelijk tussen de behandelende zorgverleners.  Dit gebeurt met respect voor de rechten van de patiënt en enkel met toestemming.  

Bij opname in het PZ Onzelievevrouw zal gevraagd worden om je geïnformeerde toestemming te laten registreren indien dit in het verleden nog niet gebeurde. Het geven van de toestemming kan mondeling. De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt aan de behandelende artsen geeft om de gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn beschermde gegevens en de toestemming tot uitwisseling ervan kan op elk moment herzien worden.

Waarom uw toestemming geven?

Zorgverleners kunnen een betere behandeling garanderen wanneer ze samenwerken en de medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor de behandeling. Het gaat bijvoorbeeld om: opnamebrieven, ontslagbrieven, laboresultaten, medicatieschema’s, … die ook bij ontslag aan de behandelende huisarts worden meegedeeld.

Veilig en vertrouwelijk!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van gezondheidsgegevens zonder toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met een zorgrelatie, kunnen de gegevens raadplegen. Bovendien leven de elektronische gezondheidsnetwerken de privacywet en de wet op de patiëntenrechten na.