• Home
  • Tenderproject TAZ-bis

Tenderproject TAZ-bis

Wat is Tender ?

Het Tenderproject is een initiatief vanuit de VDAB dat kadert binnen het Vlaams activeringsbeleid.
Er zijn binnen de VDAB diverse Tenders opgestart, met als gemene deler dat ze de werkzaamheidsgraad van bepaalde kansengroepen die langdurig werkloos zijn, willen verhogen.

De Tender waaraan PZ Onzelievevrouw participeert, heeft als opdracht om mensen met medische, psychiatrische of sociale problemen opnieuw naar de werkvloer te begeleiden.

Tenderprojecten verenigen welzijn, arbeid en zorg.

Hoe verloopt zo'n begeleiding ?

Iedere cliënt die vanuit de VDAB voor het project geselecteerd wordt, wordt doorverwezen naar GTB, Geïntegreerde Traject Begeleiding.
GTB zorgt er dan weer voor dat  iedere cliënt een partner zorg en partner empowerment toegewezen krijgt.

Het PZ Onzelievevrouw neemt o.a. de rol van partner zorg op in dit traject.

Twee psychologen hebben verkennende gesprekken met deze cliënten en stellen in samenspraak met andere betrokkenen een ‘zorgbegeleidingsovereenkomst’ op met duidelijke doelstellingen, acties en tijdschema. Op die manier worden de medisch, psychiatrische en/of sociale problemen die een tewerkstelling in de weg staan, aangepakt.

De partners empowerment focussen dan weer op het ombuigen van sociaal-economische drempels op weg naar werk. Zij proberen samen met cliënten mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt te ontdekken. Soms kadert hier ook een stage in.

Door deze verzamelde krachten worden mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid vaak met succes naar betaalde arbeid geleid.