Privacy

De VZW Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu  hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar patiënten, bewoners en revalidanten.  Hiermee worden bedoeld:

  • De patiënten van het PZ Onzelievevrouw te Brugge, het PZ Heilig Hart te Ieper en het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg te Brugge
  • De bewoners van het PVT de Brugghe te Brugge en het PVT het Tempelhof te Ieper
  • De revalidanten van het Revalidatiecentrum Inghelburch te Brugge en het Revalidatiecentrum Hedera te Ieper

Via dit Privacyreglement wenst VZW Gezondheidszorg Bermherigheid Jesu  haar klanten dan ook zo volledig mogelijk informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorzieningen wordt omgegaan met de persoonsgegevens die zij over hen verzamelt en verwerkt. In dit Privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van klanten binnen de zorgvoorzieningen worden verwerkt en hoe de klant controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.