• Home
  • Mens- en behandelvisie

Mens- en behandelvisie

Kwaliteitsvolle zorg

Het PZ Onzelievevrouw voert kwaliteitsvolle en deskundige behandeling hoog in het vaandel. Samen met de patiënt ontwikkelen we een behandelplan op maat.  We doen dit op een warme, menselijke manier en in interactie met de omgeving.

Wij hebben als doel een therapeutisch proces te installeren, levenskwaliteit te verbeteren en een zo goed mogelijke re-integratie in de maatschappij te garanderen. 

Wij beschouwen menselijk contact en wederzijds vertrouwen als de essentie van ons bestaan en als een wezenlijk instrument voor psychisch herstel. Wij willen in het ziekenhuis een klimaat creëren waarin de patiënt zich veilig, gerespecteerd en geborgen voelt.

Op elk moment van de behandeling omringen hulpverleners in onderling overleg patiënten steeds met de beste zorg.