• Home
 • Blog
 • Maatregelen n.a.v. de Coronacrisis (update 12/6)

Maatregelen n.a.v. de Coronacrisis (update 12/6)

Beetje bij beetje versoepelen we de preventieve maatregelen tegen het Corona virus.  Hierin leven wij  de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad zo nauwgezet mogelijk na.

UITGANGS/WEEKENDREGELING VOOR PATIËNTEN

Patiënten kunnen in weekend gaan van zaterdag 14.00 uur tot zondag om 20.30 uur.

 • Dit gebeurt steeds in overleg met de afdeling.
 • Patiënten kunnen sinds het laatste weekend van mei gedurende de volgende periode 2 weekends uitslapen.  
 • Patiënten kunnen in weekend gaan na 14 dagen opname.
 • Patiënten dienen op verlof te gaan binnen 1 contactbubbel en steeds naar dezelfde contactbubbel.
 • Verlof kan enkel indien de patiënt en de personen bij wie hij op verlof gaat, geen symptomen hadden gedurende de laatste 14 dagen, of hoog risico contact hadden met een Covid-19 patiënt.
 • Bij patiënten en of personen uit de context die tot een risicogroep behoren, kunnen er afspraken gemaakt worden over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen.
   

TOEGANG EN DOORGANG VIA ZIEKENHUISCAMPUS DOOR EXTERNEN

 • Het domein is opnieuw toegankeijk voor wandelaars en fietsers vanaf 15 juni.

BEZOEK

CONSULTATIES

Individuele consultaties in het Onthaalcentrum vinden plaats. Wij vragen om  volgende richtlijnen te respecteren.

 • Zorg ervoor dat u op tijd bent, maar kom zeker niet te vroeg.
 • Het dragen van een (textiel) mondmasker is verplicht.
 • Kom bij voorkeur alleen.  Max. 1 begeleider mag u vergezellen.
 • Meld u altijd eerst aan bij het medisch secretariaat. Gelieve aan de ingang te wachten tot het loket vrij is.
 • Ontsmet of was de handen na het inschrijven.
 • Houd 1,5 meter afstand in wachtzaal en consultatieruimte.
 • Betalen kan enkel cashless.
 • Blijf bij ziekteverschijnselen thuis en bel uw afspraak af.

OPNAMES

 • Opnames blijven plaatsvinden. 

SOLLICITATIES

 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats met respect voor social distancing.