• Home
 • Blog
 • Maatregelen n.a.v. de Coronacrisis

Maatregelen n.a.v. de Coronacrisis

De verspreiding van het Coronavirus heeft verregaande gevolgen voor het dagelijks leven in het ziekenhuis.  Voor onze patiënten geldt een aangepast therapieprogramma waarbij strikt de hygiënische en social distancing voorwaarden in acht worden genomen.  Het ziekenhuis nam ook volgende maatregelen:

TOEGANG EN DOORGANG VIA ZIEKENHUISCAMPUS DOOR EXTERNEN

 • Doorgaand verkeer kan niet meer via onze ziekenhuiscampus.  De toegang tot het fietspad wordt afgesloten en het is ook niet toegelaten om de campus te gebruiken als doorgangsroute. Enkel leveranciers kunnen de ziekenhuiscampus op.  Gelieve dit te respecteren!

BEZOEK

 • Vanaf vrijdag 13 maart 2020 tot nader bericht zijn externen en bezoekers niet meer toegelaten in het PZ Onzelievevrouw en het PVT de Brugghe.

CONSULTATIES

 • Consutlaties in het Onthaalcentrum vinden indien nodig plaats, de verantwoordelijkheid ligt hier bij de arts zelf.  Consultanten worden verwittigd wanneer een consultatie niet door gaat. In de wachtzaal in in de kabinetten worden de voorschriften toegepast m.b.t. hygiëne en social distancing.  Betalen kan enkel cashless.

DAGBEHANDELING

 • Dagtherapie (afdeling 10, 20 en 40): enkel indien strikt noodzakelijk maken patiënten verplaatsing naar het ziekenhuis. 
 • De dagbehandeling en nabehandeling van Afdeling 30 is gesloten.
 • Patiënten dienen bij voorkeur thuis opgevolgd te worden, via telefonische/online consulten of door het inschakelen van een mobiel team.

OPNAMES

 • Opnames blijven plaatsvinden. De psychiater gaat in gesprek met de patiënt bij opname om te oordelen of de patiënt op de afdeling kan vertoeven of eerst in quarantaine dient te gaan.

SOLLICITATIES

 • Sollicitiatiegesprekken blijven plaatsvinden met respect voor social distancing.   Indien mogelijk worden sollicitatiegesprekken georganiseerd via Skype of Facetime.
 • Twijfel je of je gesprek doorgaat? Neem hiervoor gerust contact met onze personeelsdienst (050 30 18 00).

UITGANGS/WEEKENDREGELING VOOR PATIËNTEN

 • Opgenomen patiënten kunnen het domein niet meer verlaten, ook de overnachtingen thuis of het uitgaan is niet meer mogelijk.
 • Er is tot op heden nog geen verbod om dagpatiënten op het domein toe te laten.  Het therapeutisch aanbod wordt wel aangepast met de nadruk op online hulpverlening.
 • Patiënten die het ziekenhuis en het PVT verlaten, mogen niet meer naar de voorziening terugkeren omwille van het risico op externe besmetting met het COVID-19 virus.
  Dit wil zeggen dat patiënten dus het domein van het ziekenhuis niet meer mogen verlaten (vb. ook niet om boodschappen te doen).
 • Misschien heb je wel een familielid, vriend of kennis die bij ons verblijft zonder smartphone of internet. Steek ook hen een hart onder de riem en stuur jouw wensen naar mensen@andersbekeken@gmail.comMeer info.