Herstelgericht behandelaanbod (afdeling 63)

Doelgroep

Deze afdeling richt zich op mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met diverse psychiatrische diagnoses. Het ziektebeeld is gestabiliseerd, zij het met beperkingen op verschillende levensdomeinen. Bij de patiënt is er een minimale intentie om zich opnieuw te vestigen in de maatschappij binnen een termijn van ongeveer 1 jaar.

Doelstellingen

Het aanbod is volledig gericht op herstel, een persoonlijk en uniek proces.   Herstel kan betekenen dat de psychische kwetsbaarheid verdwijnt of overwonnen wordt, maar ook dat mensen leren leven met beperkingen.   Herstel is gericht op het vinden van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in het leven en op wat de patiënt zelf belangrijk vindt.   Het is gericht op weer macht krijgen over de ziekte, jezelf en de omstandigheden.
Herstel wordt op drie niveaus bewerkstelligd : individu, omgeving en maatschappij

Behandelaanbod

Omdat de individuele noden en doelstellingen heel uiteenlopend zijn, werkt de afdeling bij iedereen met een individueel therapieprogramma. Dit is het beste antwoord op het unieke traject dat iedereen aflegt.

In dit traject wordt de verantwoordelijkheid maximaal bij de patiënt zelf gelegd. Het eigen ritme van de patiënt wordt daarbij zoveel mogelijk gerespecteerd en er wordt uitdrukkelijk met tussenstappen gewerkt.

Het algemeen klimaat van de afdeling is: mensen mogen proberen, hoop en wensen mogen als onrealistisch bevonden worden door medewerkers maar worden au sérieux genomen, motivatie wordt steeds bewerkt en stimulatie blijft nodig, mislukken is geen eindpunt …

Zoveel als mogelijk en wenselijk wordt het netwerk/de context bij deze slotfase van de  behandeling in het ziekenhuis betrokken.. Daarnaast worden er actief bruggen gebouwd naar de maatschappij.

Binnen het behandeltraject staat de actieve participatie van de patiënt voorop. De patiënt is steeds aanwezig bij evaluaties en besprekingen tijdens de interdisciplinaire overlegmomenten.