• Home
  • Geestelijke gezondheidszorg ... en nu ?

Geestelijke gezondheidszorg ... en nu ?

Psychische problemen kunnen aangepakt worden!

Het bespreken van psychische problemen of een opname in de psychiatrie blijft – ondanks onze transparante, open maatschappij – vaak nog een taboe.   Toch is het absoluut geen zeldzaamheid dat je in je leven of dat van je naasten er ooit mee geconfronteerd wordt.

Eén op vier mensen in Vlaanderen krijgt ooit in zijn leven af te rekenen met psychische problemen. Sommige problemen zijn gerelateerd aan levensgebeurtenissen terwijl andere meer structureel van aard zijn. Sommige problemen gaan ook gewoon over terwijl andere lang aanslepen.
Cijfers geven aan dat mannen en vrouwen niet verschillen in de mate waarin ze psychische problemen ontwikkelen. Wel zijn er verschillen in het soort symptomen die ze ontwikkelen. Vlaanderen kampt met één van de hoogste zelfmoordcijfers van Europa.

Slechts 1 op 3 zoekt professionele hulp. En dat is weinig.

Je staat niet alleen

Er bestaan diverse behandelingen, medicamenteuze interventies, inzichtgevende en ondersteunende psychotherapie, creatieve- en muziektherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en hebben hun doeltreffendheid bewezen. Voor elk soort van diagnose zijn andere behandelvormen.

In het PZ Onzelievevrouw staat een groep goed geschoolde artsen en medewerkers met een scala aan diploma’s en ervaringen, klaar om mensen met psychische problemen op weg te helpen.
U vindt ons concrete aanbod hier

Of zoals de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg terecht de oproep lanceerde

Het is tijd om normaal te doen over psychische problemen.