• Home
 • Gebundelde krachten

Gebundelde krachten

Nieuwe zorgvormen

De Geestelijke Gezondheidszorg in België staat voor grote uitdagingen !

Van alle Europese landen heeft België bijna het meest aantal bedden voor psychiatrische hulpverlening.
In de ons omringende landen brengt men veeleer de zorg naar de patiënt toe in plaats van de patiënt in een ziekenhuis op te nemen. Het verlaten van het thuismilieu, het verlies van de rollen die men heeft in gezin en maatschappij en het verlies van contacten geeft immers bij een langdurige psychiatrische residentiële behandeling ook negatieve effecten.

Daarom gaf de Overheid de impuls aan de sector om meer zorg aan huis en op maat te creeeren. De ziekenhuizen pikten dit idee om meer 'vermaatschappelijking van zorg' te installeren dankbaar op.

De hervormingen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg werden mogelijk gemaakt door een specifiek wetsartikel binnen de ziekenhuiswet, namelijk ‘Artikel 107’.

Artikel 107 maakt het mogelijk dat ziekenhuizen een deel van hun budget financiële middelen kunnen aanwenden voor het creëren van nieuwe functies en zorgvormen of voor intensifiëring van reeds bestaande zorgvormen.

Zowel het PZ Onzelievevrouw als het PC St. Amandus Beernem namen in 2010 de beslissing om elk één afdeling van dertig bedden te sluiten. Het personeelsvolume dat aan die 30 bedden verbonden was, d.i. 2 keer 12 voltijdse medewerkers, werd ingezet om deze nieuwe functies vorm te geven.

Wat zijn die functies ?

In de praktijk vertaalt ‘Artikel 107’ van de ziekenhuiswet zich in vijf sleutelfuncties:

 • Functie 1 : Focus op vroegdetectie en vroeginterventie, o.a. via deskundigheidsbevordering van eerstelijn
 • Functie 2 : Zorg in de thuissituatie brengen d.m.v. mobiele teams
 • Functie 3 : Rehabilitatie en activering stimuleren o.a.. op vlak van arbeid, vrije tijd en ontmoeting
 • Functie 4 : Residentiële zorg intensifiëren
 • Functie 5 :Woonvormen diversifiëren

Het doel van de vijf functies is om zorgcircuits te realiseren waarin de continuïteit van de zorg centraal staat. Naast de behandeling op zich gaat aandacht uit naar herstel en psychosociale rehabilitatie door onder meer thema’s zoals huisvesting en maatschappelijke integratie op te nemen in het verhaal.

De verschillende organisaties die deel uitmaken van het Netwerk Noord-West-Vlaanderen dragen hun steentje bij aan het uitwerken van deze 5 functies.

In welke regio is het netwerk actief ?

Het netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen bestaat uit de volgende gemeentes:

 • Alveringem
 • Beernem
 • Blankenberge
 • Bredene, Brugge
 • Damme,
 • De Haan
 • De Panne
 • Gistel,
 • Ichtegem
 • Jabbeke
 • Knokke-Heist
 • Koekelare
 • Koksijde
 • Middelkerke
 • Nieuwpoort
 • Oostende
 • Oostkamp
 • Oudenburg
 • Torhout,
 • Veurne,
 • Zedelgem
 • Zuienkerke.

Welke partners nemen eraan deel ?

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidzorg Noord-West-Vlaanderen is een samenwerking van de volgende partners

 • Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Brugge 
 • Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem                    
 • Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg, Brugge     
 • PAAZ Sint-Jan, Brugge-Oostende               
 • PAAZ Sint-Lucas, Brugge                                                    
 • PAAZ  Damiaan, Oostende 
 • PAAZ  Sint-Augustinus, Veurne                                                      
 • PAAZ Zeno, Knokke-Heist                  
 • Beschut Wonen Brugge                                                        
 • 4veld (Beschut Wonen Beernem)                         
 • Beschut Wonen Veurne-Westkust-Oostende  
 • Beschut Wonen Oostkust                                      
 • CGG Noord-West-Vlaanderen                                               
 • CGG Prisma                                                                        
 • CGG Largo
 • Centrum voor psychische revalidatie Inghelburch, Brugge 
 • Drughulpverlening De Sleutel
 • Drughulpverlening MSOC (Medisch Sociaal Opvang Centrum)
 • SEL Noord-West-Vlaanderen
 • SEL Oostende-Veurne
 • Regionaal Welzijnsplatform
 • Huisartsenkringen
 • CAW Noord-West-Vlaanderen
 • CAW Centraal-West-Vlaanderen (regio Veurne)
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • OCMW's                         
 • Familieorganisatie Similes
 • Patiëntenvertegenwoordiging Uilenspiegel
 • Vzw Ups & Downs
 • Actoren uit belendende sectoren zoals arbeid, vrije tijd, ontmoeting en vorming

Doel van het netwerk

Het netwerk streeft naar:

 • Laagdrempelige zorg
 • Getrapte zorg
 • Voor iedereen
 • Met focus op de maatschappij
 • In samenwerking met nulde lijn
 • In samenwerking met eerstelijn
 • Regie bij cliënt
 • Continuïteit van zorg

Voor alle info over het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen kan je je wenden tot de website
http://www.netwerkggzregionw-vl.be