De Gempersteeg

Waarvoor staat de Gempersteeg ?

De Gempersteeg is een activiteitencentrum voor mensen met een psychosociale gevoeligheid en/of een langdurige psychiatrisch kwetsbaarheid. De Gempersteeg wil via een laagdrempelig en divers aanbod van ondersteunende en activerende activiteiten mensen helpen om terug een eigen plaats te krijgen in de maatschappij en hen opnieuw het gevoel te geven iemand te zijn en erbij te horen.

Wie zijn de initiatiefnemers ?

De Gempersteeg is een samenwerkingsinitiatief tussen

  • CGG Noord-West-Vlaanderen vzw
  • Beschut Wonen Brugge vzw
  • PZ Onzelievevrouw

Hoe werkt de Gempersteeg ?

De werking van de Gempersteeg berust op vier pijlers : ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming.

Vooreerst biedt de Gempersteeg in de cafetaria de mogelijkheid tot ontmoeting en sociaal contact. Bij een drankje en een hapje is er tijd voor een gezellige babbel of een ondersteunend gesprek. Mensen kunnen er een gezelschapsspel, ping-pong of tafelvoetbal spelen, de krant lezen, of gewoon meegenieten van de sfeer.

Daarnaast kunnen de bezoekers meedoen aan begeleide vrijetijdsateliers zoals  handwerk, crea-activiteiten en begeleide sport en spel sessies. Begeleide daguitstappen en een jaarlijkse drie-daagse maken ook deel uit van het aanbod.

De werkateliers hebben eveneens een gevarieerd aanbod: wenskaarten verpakken, mailing werk, handambachtelijke activiteiten zoals kaarsen gieten , tuinwerk, kookactiviteiten, houtbewerking, begeleid vrijwilligerswerk  ...
Via het uitvoeren van eenvoudige opdrachten vinden mensen een zinvolle en structurerende tijdsinvulling en leren ze hun eigen mogelijkheden opnieuw ontdekken en ontwikkelen.

De pijler vorming krijgt invulling via gezondheidsvoorlichting, info-sessies, het trainen van sociale vaardigheden, een cursus werken met de computer, begeleide culturele activiteiten, ...

Meer info
http://www.gempersteeg.be