Dagbehandeling ouderen (afdeling 30)

Doelstellingen

De dagafdeling biedt multidisciplinaire behandeling aan in een semi-residentieel kader voor acute en langdurige zorg en voor diverse diagnosegroepen.

Hierbij worden diverse doelstellingen nagestreefd :

  • Ruimte om te experimenteren met de veranderde levensstijl
  • Inzicht verwerven in de problematiek en de beïnvloedende factoren hiervan
  • Verlies- en rouwverwerking
  • Re-integratie in de maatschappij
  • Uitwerken van de vooropgestelde doelen
  • Streven naar stabilisatie
  • Handhaven van bestaande en zo nodig uitbouwen van een nieuw netwerk

Doelgroep

Het dagbehandelingsaanbod op afdeling 30 staat open voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar met een psychische kwetsbaarheid waarbij de acuut psychiatrische toestand reeds voorbij is. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met patiënten met diverse psychiatrische stoornissen.

De dagbehandeling op de afdeling sluit doorgaans aan op een periode van volledige hospitalisatie. Het biedt een vervolgbehandeling aan patiënten die een verdere ondersteuning van het ziekenhuis nodig hebben, maar die reeds voldoende gevorderd zijn in hun behandel- en resocialisatieproces om gedeeltelijk onafhankelijk van  het ziekenhuis te kunnen functioneren.

Behandelaanbod

De klemtoon van de behandeling ligt op de herstelgerichte en resocialiserende zorg.

Hierbij zijn de individuele draagkracht en doelstellingen van de patiënt bepalend.
Het uiteindelijke doel van de behandeling is komen tot de gewenste levenskwaliteit.
Ieder behandelplan is gestoeld op een persoonlijk en uniek proces.
Het beluisterd worden en het aspect ‘tijd’ zijn werkinstrumenten
Thema’s binnen de herstelgerichte zorg:

• Vinden  van een (nieuwe) betekenis of een (nieuw) doel in iemands leven
• Terug controle krijgen over zijn ziekte, zichzelf en zijn omstandigheden
• Herinstalleren van hoop en verlangen
• Terug kunnen opnemen van verantwoordelijkheid en een gevoel van controle

Visie

De werking van de dagafdeling is gebaseerd op de herstelgerichte zorg.